Arkeologiska fynd: AMULETTRING

Amulettringar

Denna amulettring i järn, ca 5 cm i diameter, är påträffad i svarta jorden (Birkas vikingatida stadsområde). Hur den har hamnat i marken vet vi inte, men den har troligen deponerats där medvetet.

Amulettringar hittas då och då på vendeltida och vikingatida boplatser (gårdar) i Mälardalen. 1-4 stycken är inte ovanligt, och de påträffas ofta i stolphål till husen, vid ingångar, under golven, etc. Då de inte har någon känd praktisk funktion ska de nog främst betraktas som ett rituellt föremål. Genom att deponera dessa i marken har man velat påverka sin samtid på något sätt.

Vissa amulettringar har hängen i andra former än de tre ringarna som sitter på denna. Hängen i form av yxor, skäror och stavar är inte ovanligt. Kanske ringarna med hängen i form av skäror har deponerats i samband med sådd och skörd, ringarna med yxhängen kanske har deponerats i samband med önskan om god stridslycka. En jämförelse med denna sed kanske kan sägas vara vår tids önskebrunnar: människor deponerar något (ett mynt) med önskan om att påverka sin samtid eller framtid (man får önska sig något).

Dessa ringar är vanligtvis mellan 3 och 15 cm i diameter. På enstaka platser i östra Mellansverige har dessa påträffats i stor mängd, vid så kallade kultplatser. Exempel på platser där dussintals amulettringar, ibland mer än hundra stycken, har hittats på samma ställe inkluderar Helgö i Mälaren, Gamla Uppsala i Uppland, Ullevi i Upplands-Bro kommun, samt Borg utanför Norrköping. Under året som gick grävde arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård fram den största samlingen amulettringar som hittills påträffats i Skandinavien: närmare 200 stycken vid en utgrävning utanför Hjulsta strax nordväst om Stockholm.

Fler amulettringar är hittade vid Birka, här är en till med två vidhängande mindre ringar.


Välkomna ut till Birka kommande säsong och hör mer om platsens fantastiska historia! Vi öppnar igen i april.

Arkeolog: Andreas Forsgren

Bilder: Historiska museets bilddatabas

Föremålsidentitet 266697
Inventarienummer 5208

Föremålsidentitet 415493
Inventarienummer 15731