• Barnens Birka – Runor och Magi
  • Barnens Birka – Runor och Magi

Barnens Birka – Runor och Magi

Årets tema på Barnens Birka är runor och vi välkomnar alla barn och nyfikna, vetgiriga vuxna till runskola. Här får ni träffa Lydia som specialiserat sig på ämnet och läst runologi. Det är svårt att läsa en text som skrivits med runorna, de vikingatida bokstäverna. Även om man kan tyda...

Årets tema på Barnens Birka är runor och vi välkomnar alla barn och nyfikna, vetgiriga vuxna till runskola. Här får ni träffa Lydia som specialiserat sig på ämnet och läst runologi.

Det är svårt att läsa en text som skrivits med runorna, de vikingatida bokstäverna. Även om man kan tyda tecknen är det inte säkert att man förstår språket eftersom det var annorlunda då.
De flesta runstenar kom till på vikingatiden, men runor användes i Skandinavien många hundra år tidigare. Runskrift skrevs inte på papper utan ristades på personliga ägodelar som kammar och vapen. Många meddelanden ristades säkert på plattor och stavar av trä. Ordet ”bokstavs” ursprungliga betydelse är ”runa ristad på bokträ”. Ordet vi använder för våra bokstäver syftar alltså egentligen på runor!

Runalfabetet kallas futhark efter de första sex tecknen i raden. Vikingatidens vanliga runalfabet hade 16 tecken. Det var en utveckling av tidigare alfabet med flera tecken. De flesta inskrifterna ristades säkert i trä, men träet har förmultnat med tiden och vad som finns bevarat idag är framförallt runstenar. Från Sverige känner man till ungefär 2 500 stycken.
 Runorna hade inte bara funktion som ”bokstav” utan hade också magiska funktioner och man kunde ta hjälp av dem i vardagen både genom att spå i dem eller att rista in en egenskap man önskade i en ägodel.

Datum/Tider

Datum: 25 juni – 8 juli
Plats: I det vikingatida kvarteret

På gång på Birka

Upptäckter och aktiviteter Vikingar på Birka