Utställning på museet – Begravd på Birka

Fyra berättelser om livet på Birka

Möt Älgmannen och Ynglingen från 700-talet, Kvinnan med den gröna bägaren från 800-talet och Krigarkvinnan från 900-talet. De levde alla under olika århundraden, hade olika social status, kön, ålder och yrken. Men en sak hade de alla gemensamt – de blev begravda på Birka.

Besök Birkas museet för att se utställningen

Genom att återskapa dessa fyra individer och förmedla deras berättelse vill vi ge en inblick i hur livet kan ha tett sig på vikingatidens Birka. Istället för att enbart visa artefakter och fakta, levandegörs personerna i gravarna genom fotografier med rekonstruktioner av deras gravgåvor och kläder. Med hjälp av arkeologiska tekniker som DNA, strontiumanalyser av tänder, osteologi och arkeologi berättas deras historia på utställningen på Birka museet