• Ny utställning – Begravd på Birka

Ny utställning – Begravd på Birka

Möt Älgmannen och Ynglingen från 700-talet, Kvinnan med den gröna bägaren från 800-talet och Krigarkvinnan från 900-talet. De levde alla under olika århundraden, hade olika social status, kön, ålder och yrken. Men en sak hade de alla gemensamt – de blev begravda på Birka.

Möt Älgmannen och Ynglingen från 700-talet, Kvinnan med den gröna bägaren från 800-talet och Krigarkvinnan från 900-talet. De levde alla under olika århundraden, hade olika social status, kön, ålder och yrken. Men en sak hade de alla gemensamt – de blev begravda på Birka.

Genom att återskapa dessa fyra individer och förmedla deras berättelse vill vi ge en inblick i hur livet kan ha tett sig på vikingatidens Birka. Istället för att enbart visa artefakter och fakta, levandegörs personerna i gravarna genom fotografier med rekonstruktioner av deras gravgåvor och kläder. Med hjälp av arkeologiska tekniker som DNA, strontiumanalyser av tänder, osteologi och arkeologi berättas deras historia.