Vikingabyn på Birka

Se och upplev hur vikingarna levde

På Birka kan du känna sig som en äkta viking – och då menar vi inte att du ska ta fram sjöbusen i dig. Nej, hit kan du komma för att strosa runt bland vikingahusen i vår vikingaby, som är uppbyggda precis så som husen såg ut i staden när den blomstrade.

Vikinga hantverk på Birka

Här kan du dessutom besöka våra duktiga hantverkare som använder samma tekniker och verktyg som Birkas invånare gjorde en gång i tiden. 
Hantverkarna finns på plats under våra temaveckor Vikingar på Birka i juli. Ta en titt i vårt kalendarium för mer information.

Den svarta jorden berättar historien om Birka

Eftersom husen var byggda av trä finns förstås inga ruiner att utgå ifrån, men med utgångspunkt från tidigare arkeologiska utgrävningar och med hjälp av den så kallade svarta jorden vet vi ganska mycket om hur staden var uppbyggd.

Svart jord kallar man de spår som långvarig bebyggelse lämnar i marken. Inom arkeologi ger sådana områden en bra fingervisning om hur bebyggelsen sett ut och under hur lång tid ett område har varit tätbebyggt.

Se hur vikingarna bodde

Under vikingatiden bodde en familj på ungefär 6-10 personer i varje hus. Man försörjde sig som hantverkare eller levde på handelsverksamhet. Husen bestod för det mest av ett stort rum där man både levde och sov så och ett rum som användes som verkstad eller förråd. Att låta hela familjen leva i ett och samma rum var, förutom att det gav trygghet, ett smart sätt att hålla värmen.

Husen i det utgrävda området fick stå mellan 2,5 till 15 år, vilket med dagens mått mätt vore en otroligt dålig investering. Det var för det mesta bränder, röta, takläckage eller ekonomiska orsaker som gjorde att husen hade så kort livslängd.

Rekonstruktionerna på Birka

Våra rekonstruktioner av vikingarnas hus på Birka bygger både på den kunskap som framkommit under utgrävningar på ön som på det vi vet om hur hus var byggda under vikingatiden.

Arbetet med vikingabyn börjar om

Allting började våren 2006 då vi började arbetet med att bygga upp staden igen. Vi byggde ett trähus i skiftesteknik samt stommen till ett annat hus som flätas och lerklinas. Under 2007-2009 utökade vi stadsmiljön med tre nya hus som byggdes i samarbete med Högskolan på Gotland. 2010 började vi arbetet med att inreda våra hus och efter det har vi fortsatt vårt arbete med att bygga tydliga tomtstrukturer i kvarteret. Mellan de cirka 100 kvadratmeter stora tomterna finns mindre gator mellan husraderna och större passager ner till hamnen – precis som det såg ut i staden förr.

Gammal byggteknik som håller än

Husen är tidiga ramverkshus som byggs genom att man först tillverkar en ram med husets storlek och sedan lyfter upp den med jordgrävda stolpar och täcker med ett tak. Väggytorna, alltså facken mellan stolparna, flätas och lerklinas eller fylls med trä. Vid den här tiden finns ännu inga belägg för att man skulle ha använt sig av knuttimring på Birka. Man vet dock från utgrävningar av andra platser att man använt sig av denna teknik under vikingatiden.

Ett projekt som drivs av passion

Arbetet med att rekonstruera staden finansieras av Strömma i samarbete med Högskolan på Gotland och leds av experter och hantverkare. Gruppens uppdrag är att se till att rekonstruktionerna går i linje med aktuell forskning och arkeologiska utgrävningar på Björkö. Vår passionerade expertgrupp består av Björn Ambrosiani, Lena Holmqvist Olausson, Dan Carlsson och Magnus Sjöholm.

Träffa vikingar på Birka

Vikingar på Birka, 8-28 juli 2024