Krucifix och kristendomen

På bilden kan ni se det s.k. ”Birkakrucifixet”. Det är ett silverkors med filigraninlägg som hittades i kammargraven Bj 660, norr om Borgberget. Det anses ofta vara den äldsta Kristusframställningen i Norden. Idag är korset del av Historiska Museets resande utställning ”We Call Them Vikings”. Det här korset grävdes ut redan under Hjalmar Stolpes utgrävningar på 1800-talet, men 2016 gjordes ett fynd av ett nästan identiskt kors i Danmark. Kanske dyker fler upp i framtiden?

Trots att vi vet att det fanns kristna människor som bodde och begravdes i Birka så har vi funnit ganska få kors. Där vi framförallt kan träffa på de här kristna människorna är i det stora gravmaterialet. Det finns en blandning av kristna och hedniska gravar på Björkö. Gravarna är en av de största källorna vi har när vi vill studera kristendomen i Birka, men faktum är att vi också har en historisk källa som pratar om just detta.

Ansgar är ett namn som många svenskar fortfarande idag känner till. Han är känd i vårt avlånga land för att ha varit en av de tidigaste missionärerna. Ansgar predikade i Birka under 800-talet. Trots att han gjorde två resor till Birka så fick inte kristendomen ett starkt fäste där, men om vi ska tro boken om hans liv ”Vita Anskarii”, som skrevs av Ansgars lärjunge Rimbert, så lyckades han bygga minst en kyrka på ön. Huruvida detta är sant vet vi inte i dagsläget, men mer om detta kommer ett senare inlägg!

De tidigaste beläggen vi har för kristendom i Sverige är ifrån Birka och Västergötland. Det förefaller som att man lyckades bättre med missionsverksamheten i Västergötland än vad man gjorde i Birka, men det skulle ändå ta flera hundra år innan Sverige kristnades helt.

Vi har inget exakt datum på när Sverige blev officiellt kristet. Under andra hälften av 900-talet skröt den danska kungen Harald Blåtand om att han var den som ”lagt under sig hela Danmark och Norge och som kristnade danerna”. I Norge vann kristendomen otroligt mycket mark under kungarna Olav Tryggvason och Olav den Helige på tidigt 1000-tal. På Island vet vi att de blev officiellt kristna exakt år 1000. Då höll de nämligen ett ting där de beslutade om saken.

På 1000-talet hade kristendomen gjort stora framsteg även i Sverige. Detta kan vi bland annat se på de tusentals runstenar som finns i landet. Vi vet dock från flera källor att motståndet mot kristendomen var starkt, särskilt i Mälardalen. Man brukar säga att från år 1100 är Sverige officiellt kristet. Då hade kristnandeprocessen hållit på i nära 300 år, men även efter 1100 dyker det då och då upp vissa exempel som tydligt visar att den gamla tron än inte var helt borta.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Gabriel Hildebrand, SHM