• Om Birka Vikingastaden

    Lär dig mer om Birka, världsarvet och oss som förvaltar det.

Om Birka, vikingar och världsarvet

I Sverige finns det 15 platser som anses vara så värdefulla att de får vara med på Unescos världsarvslista. Birka-Hovgården är ett av dem. Här finns mängder av fornminnen – och fortfarande mycket kvar att upptäcka.

En stad blir till

I mitten av 700-talet bildades en tätort och handelsplats på Björkö i Mälaren som fick namnet Birka, en plats som också brukar kallas Sveriges första stad. Man tror att det var Sveakungen som tog initiativ till att bilda staden som ett led i önskan att kontrollera handeln i norra Skandinavien, både politiskt och ekonomiskt.

Sveakungen var själv bosatt någon kilometer bort, vid den plats som kallas Hovgården på Adelsö. På den tiden var det kungens uppgift att hålla ordning i staden och skydda den från att plundras.

Vikingarnas perfekta handelsplats

Till Birka kom köpmän och hantverkare med varor från hela Europa och andra delar av världen. Det vet vi eftersom arkeologiska utgrävningar gömt arabiskt silver, östeuropeiska pärlor, vackra glasbägare, keramik och exklusiva tyger. Dessa importvaror byttes mot de exklusiva varor som fanns här, till exempel järn, hudar, horn och pälsar. I stadens arbetarkvarter fanns många olika slags hantverkare, som kammakare, bronsgjutare, pärlmakare, väverskor och andra. De bodde i enkla hus som stod uppställda i rader ner mot bryggorna.

200 blomstrande år

År 830 kom missionären, den unge benediktinmunken, Ansgar till staden. Han var utsänd av kejsaren Ludvig den fromme för att sprida kristendomen och predika det kristna evangeliet för de hedniska folken i norr. Under ett och ett halvt år predikade han i Birka och under den tiden lät flera av stadens invånare döpa sig. Men Birka blev aldrig ett kristet samhälle.

Under 200 år var Birka en blomstrande tätort och Sveriges viktigaste knutpunkt för handel i hela norra Europa. Staden hade en perfekt placering eftersom den låg centralt, men också väl skyddat i den djupa vilken till Östersjön. Det är först på senare tid, och på grund av landhöjningen, som viken kom att snöras av och bli insjön Mälaren. När Birka var som störst hade staden omkring 700-1000 invånare, vilket idag kan jämföras med Visingsö. Eller en fjärdedel av alla som jobbar på Regeringskansliet!

En epok går i graven

Efter tvåhundra år började stadens invånare överge Birka för att flytta någon annanstans. Några flyttade kanske till Sigtuna som blev Sveriges nästa blomstrande tätort efter Birka. Ingen vet exakt varför Birka övergavs, men accepterade teorier går ut på politiska beslut men även landhöjningen kan ha gjort att Birka miste sitt strategiska och lättåtkomliga läge.

Mer om detta, och mycket annat, kommer du att få höra på våra visningar när våra duktiga arkeologer och guider tar dig tillbaka ända till vikingatiden här på Birka. 

Ett världsarv att förvalta

Fornlämningsområdet Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö utgör tillsammans ett av Sveriges 15 världsarv. Området blev upptaget på Unescos världsarvslista år 1993. Motiveringen löd: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700-900.

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som ansetts så värdefullt att bevara att det garanterats skydd genom FN-organet Unesco. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket är de myndigheter som tillsammans har ansvar för att förvalta Sveriges världsarv på uppdrag av regeringen.

Om Strömma

Strömmas båtar har trafikerat Birka sedan slutet av 1970-talet. År 2008 övertog Strömma ansvaret för Birkas publika verksamheten på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Strömma Turism & Sjöfart erbjuder upplevelser och rundturer med båt och buss och finns representerat med cirka 30 varumärken i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bland Strömmas varumärken i Stockholm finns Strömma Kanalbolaget, Vaxholms kastell, Cinderellabåtarna, Stockholm Sightseeing och Open Top Tours.

Läs mer på stromma.se

Strömma Turism & Sjöfart

Birkabloggen

Bli inspirerad! Barnens arkeologi

Samarbetspartners

Birkaportalen – Historiska museet

Birkaprojektet – Riksantikvarieämbetet

Marinarkeologbloggen – Sjöhistoriska museet

Birka – Hovgårdens gille – ideel förening

Biljetter & turer

BILJETTER OCH TURER MED STRÖMMA

I Strömmas biljettkiosker kan man få turistinformation och köpa biljetter till våra turer. Närmaste ligger vid vår avgångsplats vid Stadshusbron. Se adresser och öppettider till alla våra biljettkiosker på stromma.se/kundservice

 Boka nu

 

Stadshusbron

Klara Mälarstrand, 111 20 Stockholm, Sverige

Hitta till vår biljettkiosk på Stadshuskajen