Pilspetsar

Vapen och verktyg. Precis som yxan har pilbågen och pilarna varit otroligt viktiga verktyg för människor i tusentals år. Idag ska vi undersöka bågskyttets roll i Birka!

Över 200 pilspetsar har hittats i Birka. De allra flesta är av järn, men det finns exempel på pilspetsar i t.ex. ben/horn. När det kommer till Birka så har man hittat ett antal gravar som skulle kunna tillhöra bågskyttar. Ovan kan ni se en bild av pilspetsar som hittades i grav Bj 1125b i Hemlanden. Denna grav innehöll bland annat även fragment av koger och en begravd häst. Pilbågar i sig är dock väldigt ovanliga från vikingatiden då dessa är gjorda i organiskt material. I Birkas svarta jord har man hittat ett möjligt fragment av ett ”öra” i ben som kan ha tillhört en pilbåge, men det bästa exemplet vi har är ifrån danska Hedeby, där man hittade en bevarad idegransbåge.

Under vikingatiden så hade pilbågen en roll både inom jakten och inom kriget. Bågskyttar har naturligtvis inte haft en lika viktig roll inom krigsmakten som vi ser senare under medeltiden, men från vissa historiska och arkeologiska källor kan vi få en inblick.

Under Slaget vid Svolder år 1000 har bågskyttet en framträdande roll. Detta slag skedde till havs mellan den norska kungen Olav Tryggvason å ena sidan och den danska kungen Sven Tveskägg och svenske kungen Olof Skötkonung å den andra. I Snorre Sturlassons Heimskringla kan vi läsa följande:

Då sade jarlen till en man, som några kalla Finn, under det andra mena, att han var en finne – han var en mycket duktig bågskytt: ”Skjut den långe mannen där borta i krapparummet!” Finn sköt och pilen träffade mitt på Einars båge i samma ögonblick som Einar spände den för tredje gången. Bågen brast i två delar. Då sade kung Olav: ”Vad var det som brast där med sådant brak?” Einar svarade: ”Norge, ur dina händer, konung!” ”Så mycket var det väl ändå inte som brast”, sade konungen, ”Tag min båge och skjut med den!” Han kastade bågen till honom. Einar tog bågen, spände den genast ut över spets och sade ”För mjuk, för mjuk är drottens båge!” och kastade den tillbaka. Därpå tog han sin sköld och sitt svärd och kämpade med dem.

Om vi nu rör oss tillbaka till Birka så kan arkeologin ge oss ännu en inblick. I Birkas garnison har man hittat rester av pilspetsar och koger. Dessa är tolkade som s.k. ”timglaskoger” och bär tydliga östliga influenser, precis som fynden i Bj 1125b. Sannolikt så har dessa exotiska vapen tillhört krigarna som försvarade Birka, medan resten av befolkningen använde mer traditionell utrustning. Det har även föreslagits att Birkas fornborg lämpade sig väl för försvar med pilbåge under 900-talet. Fynden från hästar i gravkontext har även lett till tolkningar att vissa av dessa bågskyttar möjligtvis kunde använda pilbågen från hästrygg, likt stäppnomaderna i öst.

Det förefaller även sannolikt att just garnisonen faller offer för ett pilregn. Många spetsar har hittats som pekar på att garnisonens hallbyggnad har blivit attackerad från sjöhållet. Här, precis som vid Svolder, ser vi att bågskyttet haft en viktig roll från skeppen.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia. Njut av en fantastisk båtresa till Birka på natursköna Mälaren – boka din biljett här.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Christer Åhlin, SHM