Arkeologiska fynd: RUNBLECK

På vår Facebooksida har vi lagt upp ”Veckans fynd” denna sommar. Det är arkeologen Andreas Forsgren  som valt ut ett fynd från någon av alla utgrävningar som ägt rum på Birka. Nu är det dags att även börja publicera dessa intressanta texter här på vår hemsida. Andreas har ordet:

Denna gång har vi valt ett fynd inte från Birka, utan från grannön Adelsö. Området Hovgården på Adelsö är ett vikingatida kungsgårdsområde och ligger ca 2 km rakt över vattnet sett från den vikingatida staden Birka. Hovgården ingår i världsarvsområdet och kan kort sägas vara den plats från vilken Birka administrerades. Där finns bland annat tre väldigt stora gravhögar (klart större än någon av de ca 3.000 gravarna på Björkö/Birka), stora terrasser på vilka det bland annat har stått ett uppemot 40 meters långhus (kungens hallbyggnad) samt en runsten – den enda i Sverige på vilken det bland annat står ordet ”konung”, ristat som ”kunuki”.

Detta lilla runbleck är tillverkat i brons och är ca 50 mm långt och 10 mm brett. Det hittades år 1992 i marken ett par meter framför runstenen vid Hovgården. Tyvärr går det inte att utläsa vad dessa totalt ca 50 runor, ristade på bleckets båda sidor, betyder. Liknande runbleck har dock hittats på flera ställen i Skandinavien samt vid Skandinaviska vikingatida färdvägar längs Rysslands floder.

Välkomna ut till Birka kommande säsong och hör mer om platsens fantastiska historia, i vilket kungsgården Hovgården ingår! Vi öppnar igen i vår.

– Arkeolog Andreas Forsgren

Bild: Historiska museets bilddatabas

 

Runbleck från Hovgården
Runbleck från Hovgården

runbleck1