Sköldar

När man tänker på en typisk viking så är det väldigt lätt att man ser en stor, skäggig krigare som bär en yxa och en sköld. Hans långskepp är kantat med just dessa sköldar. När han slåss står han med sina kamrater i en sköldmur för att möta den annalkande stormen.

Skölden var naturligtvis ett väldigt bra försvarsmedel som inte kostade skjortan. Ofta hittar vi sköldar i gravar och inte sällan hittar vi fler än en. På Björkö har runt 130 sköldfragment hittats än så länge. Det är ytterst ovanligt att man hittar en intakt sköld i och med att de är gjorda i trä, som dessvärre förmultnar lätt. En relativt intakt sköld hittades dock på Gokstadskeppet från Norge, som gav oss lite mer insikt i hur sköldarna såg ut, men i 99 % av fallen hittar vi endast delarna av metall, som nitarna och sköldbucklan. På bilden ovan kan ni se en av dessa sköldbucklor som har grävts ut på Björkö. Den är gjord i järn och har kvar lite textilrester. Bucklan i fråga tillhörde kammargraven Bj 581 norr om Borgberget.

Fynd från Danmark har visat att sköldar ofta fästes på sidan av skeppen. Detta tros ha gjorts för att ge de roende lite extra skydd om fienden började skjuta pilar och kasta spjut. Det är osannolikt att de var fästa när skeppen seglade över öppet hav, eftersom moderna rekonstruktioner har visat att det kraftigt sänker skeppets förmåga att segla. Väl i land så kan vi läsa från källorna att vikingarna brukade sig av både sköldmur och svinfylking i strid, där sköldarna var av yttersta vikt.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Christer Åhlin, SHM