Fynd under utgrävningarna i maj!

Utgrävning på Birka - stadsvallen

De som besökte Birka i maj i år hade möjlighet att se en utgrävning ske på plats. Utgrävningarna utfördes av arkeologer från Stockholms universitet under ledning av Lena Holmquist i syfte att försöka hitta spår av den gamla stadsvallen och se hur den var uppbyggd och konstruerad.

Innan utgrävningarna startade gjordes ett gediget förarbete för pricka in vart vallen låg och där hittade man sedan vallens botten. Vallen var uppbyggd av hårt packad lera och utanför den så hade det stått ett lerklinat flätverk – första gången det upptäcks i Birka i samband med vallarna. Detta hade dock brunnit ned.

“Nu funderar vi på om vallen varit attackerad och satt i brand? Vi kunde se att vallen var uppbyggd på ett annorlunda sätt än i andra vallavsnitt och borgvallen. Den är alltså inte en enhetlig konstruktion.” kommenterar Lena Holmquist.

Alla fynd kommer nu tas om hand, konserveras, tolkas och dokumenteras.

Nyfiken på att veta mer? Besök Birka´s Invisible Town Rampart på Facebook

Foto: Mariana Nunez Rodriguez