Föredrag på Birka: Arkeologen Roger Wikell berättar 17 juni

En vikingatida hög berättar – fynd och tolkningar med en arkeologs ögon.
Högar av jord och sten är den vanligaste graven under vikingatid. I Mälardalen finns över 4000 gravfält med högar. I östra Svealand finns det tusentals högar. Det största höggravfältet finns på Björkö med mer än 2000 högar.

En nyligen genomförd arkeologisk undersökning av en hög i Tyresta i Haninge ger en rik inblick i den omsorg den forntida människan la vid uppförandet av en hög.
Högen från Tyresta är samtida med Birka (900-tal) och kan kasta ljus över alla till synes anonyma högar vi ser i Hemlanden.

Föredraget visar hur arkeologen undersöker en hög. Fynd och analyser ger ny kunskap om vad vikingarna ansåg väsentligt. Högen och dess konstruktion kan med fördel även tolkas i mytologiska metaforer.

Välkommen 17 juni kl.12.30
Plats: Birkamuseet

Läs mer om hur du kan ta dig ut till Birka och boka på https://www.birkavikingastaden.se/.