Publik arkeologi

Var med när arkeologer undersöker stadsvallen

Under tre veckor i maj gräver arkeologer från Stockholms universitet i Birka under ledning av Lena Holmquist. Då tar våra guider med er upp till utgrävningen som äger rum i den förmodade förlängningen av stadsvallen. Den synliga stadsvallen är i dag 450 meter lång och om det funnits en fortsättning av den har länge varit omdiskuterat. I dag syns inga rester ovan jord i Svarta jorden utom några enstaka stenrösen som skulle kunna vara rester efter vallen. Syftet med undersökningen är försöka spår efter vallen och i så fall se hur den byggts, om den är byggd i etapper och om det går att datera dessa.

Om Lena Holmquist
Lena Holmquist är docent och universitetslektor i arkeologi (laborativ arkeologi) och hon är ansvarig för utbildningen på grund- och avancerad nivå i laborativ arkeologi på Stockholms universitet, handleder doktorander och är studierektor vid institutionen. 1993 disputerade hon på en avhandling om Birka baserad på resultaten från Arkeologiska forskningslaboratoriets utgrävningar. Hon ingår i redaktionsrådet för tidskriften Jonas (Journal of Nordic Archaeological Science). Holmquist är specialiserad på metallkonservering inom ämnet laborativ arkeologi.

Projekt och utgrävningar
Holmquist arbetar med frågor rörande vikingatid med inriktning på vikingatida städer speciellt Birka. I Birka har hon lett utgrävningar sedan 1980-talet. Projekten 1995-2004 har handlat om Birkas befästningsverk med tillhörande garnison. Studierna ingick i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Borgar och befästningsverk i Mellansverige 700-1100 AD. Hon har även lett utgrävningar av försvarsverk i Makedonien och Tyskland. För närvarande forskar hon runt Birkas hamnanläggningar. Projektet ingår i en övergripande studie rörande handelskontakter med andra vikingatida handelsorter i Nordeuropa och Östersjön. Projektet sker i samarbete med Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i Schleswig.