Halsjärn och träldom

När munken Ansgar kom till Birka så kan vi läsa i ”Vita Anskarii” att det fanns en hel del ofria människor där. Ansgar beklagar detta, eftersom de var kristna. Att det bara skulle finnas kristna trälar i Birka får vi se som något orealistiskt, så vi får nog räkna med att det fanns en hel del hedniska trälar också.

I gravmaterialet kan det vara väldigt svårt att urskilja en träl från en fri person. Det finns fyndfattiga gravar och väldigt fyndrika. Men bara för att en grav är fyndfattig behöver inte betyda att personen i fråga var ofri. Det finns gravar med flera människor i. Kan detta röra sig om en träl som har följt med sin mästare, eller är det familjegravar där man begravts vid olika tillfällen? Det är svårt att avgöra, men vi har minst en grav från Birka som pekar på att människooffer har förekommit (Tips: Kolla upp Älgmannen). Då vi vet från Rimbert att många trälar dessutom var kristna gör det saken ännu svårare, eftersom de kristna gravarna inte skiljer alls på rika och fattiga. Nästan ingen har med sig gravgåvor.

Ett tydligt bevis vi har är dock några fynd av halsjärn som har hittats i Birka. Ovan kan ni se ett halsjärn som har hittats i Svarta Jorden på Björkö, dvs. i själva Birkas stadsområde. Om vi kombinerar dessa med den historiska beskrivningen som vi fått av Rimbert, samt har i åtanke de indikationerna vi fått från senare tiders undersökningar av det tidigaste Birkas bebyggelse så pekar det onekligen på att träldomen, vid sidan av vanlig handel, var en viktig stapel i Birkas framgång.

Träldomen under vikingatiden var utbredd. Det vet vi från otaliga historiska källor och från utgrävningar på platser som t.ex. Dublin, där handeln med människor förefaller ha varit väldigt viktig. Dublin kontrollerades av vikingar, och senare av iro-skandinaviska kungar i runt 350 år. I Skandinavien var träldomen organiserad, och det verkar ha funnits olika typer av trälar. Vissa mer fria och högre uppsatta än andra. Sverige var det sista skandinaviska landet som avskaffade träldomen år 1335 under Magnus Erikssons tid som kung.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Christer Åhlin, SHM