Hem till Hergeir

Korshamn under vikingatiden

Föreläsning 13 maj:
Hem till Hergeir – Mannen som mottog det heliga dopets gåva och kort därefter byggde en kyrka på sin egendom

Att vi överhuvudtaget känner till namnet på Birka beror på kyrkomannen Rimberts berättelse om missionären Ansgars liv och verk. Ansgar sändes till Svearna kring år 830 på uppdrag av den frankiske kejsaren Ludvig den Fromme:

”Till sist kom de fram till en hamnstad i svenskarnas rike som kallas Birka. Där blev de vänligt mottagna av landets kung. Åtskilliga begärde hängivet att få dopets nåd. Till dem hörde stadens hövitsman Hergeir, som var rådgivare till kungen och var mycket uppskattad av denne. Han mottog det heliga dopets gåva och höll sedan ivrigt fast vid den sanna tron. Han byggde t ex kort därefter en kyrka på sin egendom och ägnade sig med stor fromhet åt att tjäna Gud.”

I Rimberts berättelse omtalas Hergeirs egendom som en arvegård. Forskarna har mycket länge funderat över var Hergeir hade sin gård och var kyrkan, den första i hela Norden, uppfördes.
Nu tycks gården ha hittats. Det rör sig om en stor husterrass som ligger ut mot hamnviken Korshamn på norra Björkö. Under turen kommer arkeologerna och forskarna Johan Runer och Sven Kalmring att berätta mer om gården, kyrkan och platsen.

Sven är anställd som forskare på det tyska forskningsinstitutet ZBSA och Johan arbetar som arkeolog på Uppdrag Arkeologi.