Att dricka med gudarna – om öl och mjöd i Skandinavisk vikingatid

Jens Heimdahl

Temadag med Jens Heimdahl

Ölet och mjödets roll i det vikingatida samhället är välkänt och ofta diskuterat, inte minst dess betydelse i den förkristna kulten. Men vad vet vi egentligen om själva drycken och dess beståndsdelar? Hur ser spåren efter själva bryggerihantverket ut? Drack man samma drycker överallt, eller var ölen lokaltypiska? Nya fynd har under de senaste åren kastat nytt ljus över vilka växter som användes vid bryggningen och aktualiserat frågan om var egentligen idén att humla brygden kom ifrån.

Jens Heimdahl arbetar som arkeobotaniker vid Arkeologerna, Statens historiska museum, där han forskar om mat, dryck och medicin i äldre tid. Han har bl.a. arbetat med avfall från Birka.

Datum: 27 maj

Välkomna!