Hergeirs gård

Idag ska vi prata lite om en av Birkas kändisar, nämligen stadens hövitsman (fogde) Hergeir! I ”Vita Anskarii” kan vi läsa att Hergeir blev en from kristen man under Ansgars tid i Birka. Även om Ansgar till slut misslyckades med att kristna Birka så förefaller det som att Hergeir förblev en god kristen för resten av livet. Det skrivs till och med att Ansgar lät bygga en kyrka på Hergeirs gård…

Två naturliga frågor är då ”Var är Hergeirs gård?” och ”Stämmer påståendet om kyrkan?”.

2016 påbörjades undersökningar i ett område av Björkö som heter ”Korshamn”. Där har man länge känt till två stenrader och en upphöjd platå som man har varit nyfikna på. Undersökningarna genomfördes med georadar, ett verktyg för att skicka ned signaler i backen som studsar tillbaka när de träffar något. På detta sätt kan man kartlägga ett område under marken utan att behöva gräva ut det. Arkeologi är trots allt en destruktiv metod.

Det man fann var rester av ett nästan 40 meter långt och 12 meter brett långhus. När man hade fått en bild av långhuset kunde man se att stenraderna låg i direkt anknytning till huset, och formade en sorts inhägnad. Denna typ av gård är väldigt ovanlig i Skandinavien och förekommer bara sporadiskt. Liknande gårdar i Danmark har visat att dessa inhägnader kunde hysa en kultbyggnad som var kopplad till hallen. Och som vi vet från övriga håll i landet var det inte ovanligt att kristna kyrkor byggdes ovanpå gamla hedniska kultplatser.

Baserat på gårdens imponerande storlek, den eventuella förekomsten av ett kulthus/kyrka, den textuella källan och det passande ortnamnet ”Korshamn” så verkar det onekligen lovande att man faktiskt har hittat Hergeirs gård och hans kyrka. Om detta är sant så kan det vara den första kyrkan som någonsin byggts på svensk mark! Men faktum är att än så länge är detta långt ifrån bevisat. Det enda som kan kasta ytterligare ljus över dessa fynd är en arkeologisk utgrävning, så vi får helt enkelt låta framtiden avgöra om tolkningen är korrekt.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Illustration: Jacques Vincent