Allah-ringen

Ring i silver med glasinlägg.

Den här ringen hittades i grav Bj 515 under Hjalmar Stolpes undersökningar av Birka på sent 1800-tal. På glaset finns namnet ”Allah” skrivet med arabiska bokstäver. Graven i fråga var en rikt utrustad kvinnograv som dessutom innehöll spännbucklor, pärlor, spännen, en bronsring, en kniv och mycket mer!

Ringen är, utöver de tusentals arabiska mynt som har hittats i Sverige, ett tydligt bevis på de starka handelskontakterna som fanns mellan Skandinavien och den arabiska världen under vikingatiden.

Det finns inga nordiska källor som pratar om handeln mellan Skandinavien och den arabiska världen. Det finns däremot några arabiska källor som nämner dessa möten. Den absolut bäst kända är diplomaten och soldaten Ibn Fadlan som reste till Volgabulgarernas rike i dagens Ryssland mellan år 921–22. Där träffade han på några vikingar som han kallade ”ar-Rus” eller ”ruser”, som vi idag kallar dem. Han beskrev bland annat deras hedniska begravningsriter i stor detalj.

I dessa källor kan vi läsa att vikingarna reste söderut med pälsar och andra exotiska föremål, som valrossbetar, bärnsten och vapen. De hade även med sig manliga och kvinnliga trälar. I utbyte ville vikingarna framförallt ha det eftertraktade arabiska silvret. Detta silver var välkänt för att ha särskilt hög silverhalt.

Föremål reste dock inte så långa vägar enbart genom handel, utan kom även som gåvor. Det var viktigt att starta på god fot med framtida handelspartner och bland dem man sov hos när man reste. När den spanske muslimske resenären al-Ghazal besökte Danmark år 845 tog han t.ex. med sig kistor med dyrbara tyger och exotiska kannor. Ibn Fadlan nämner också ett flertal sådana gåvor. Bland annat nämner han att kaftaner ofta gavs bort som gåvor till män, medan kvinnor ofta fick ringar.

Det är troligt att det är genom sådana handelskontakter som den här kvinnan har fått den här ringen. Exakt hur kan vi naturligtvis inte veta, men troligt är att hon var högt uppsatt i samhället, och att den här ringen bör ha setts som väldigt exotisk på Birka.

Idag finns ringen att beskåda på Historiska Museets vikingatida avdelning.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Gabriel Hildebrand, SHM