Sländtrissa

Sländtrissan är ett föremål som tyvärr inte får så mycket uppmärksamhet när man diskuterar vikingatida fynd. Detta ska vi naturligtvis ändra på genom att berätta lite kort om dessa föremål.

Ovan kan ni se en typisk sländtrissa av bergart. Denna hittades i Birkas svarta jord. De är ofta gjorda i sten, men vi hittar även sländtrissor gjorda i keramik, metall, ben och till och med bärnsten.

Sländtrissor användes för att tvinna diverse typer av fiber till en stark tråd eller garn. Den satt vanligtvis längst ned på den delen av sländan som kallas för ”ten” för att ge lite mer tyngd åt själva spinnandeprocessen. När man började snurra på sländan på detta sätt så tvinnar man samman fibrerna till en tråd, som sedan kan användas till diverse ändamål. Det vanligaste bör dock ha varit till kläder. Att sy egna kläder var väldigt vanligt förekommande på vikingatiden, så de flesta gårdar lär ha haft tillgång till en eller flera sländtrissor för detta ändamål. Särskilt om man hade får.

Sländtrissan som föremål är tusentals år gammalt, och de ser i stort sett likadana ut under stenåldern som de gör på vikingatiden och medeltiden.

Se klipp på hur sländtrissorna användes>>

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Yliali Asp, SHM