Birkas kungar

Idag ska vi kika på de individerna som hade den högsta positionen i det vikingatida Birka, nämligen kungarna!

Rimbert (mer om honom i ett senare inlägg) skriver att Ansgar har besökt två kungar av Birka. Först ut har vi Kung Björn. Denne hade skickat sändebud till frankernas kejsare Ludvig den fromme och bett om missionärer, då det tydligen hade funnits människor i hans land som ville konvertera till kristendomen. Sannolikt är dock att Björn hade mer världsliga anledningar för att vilja ha en kristen närvaro i Birka. När Ansgars mödosamma resa har lett honom till svearnas land så mottages han väl av Kung Björn i Hovgården på Adelsö. Detta sker år 829. Kungen ger honom tillåtelse att flytta in i Birka och påbörja sitt arbete. Väl framme i Birka så får Ansgar hjälp av kungens hövitsman (fogde) Hergeir som accepterar dopet och blir en god kristen för resten av livet.

Ansgar stannar i ungefär ett och ett halvt år i Birka och predikar innan han återvänder till Frankerriket med ett brev till kejsaren skrivet av Kung Björn ”på svenskarnas speciella sätt”. Hans ersättare hos Kung Björn blir en biskop Gautbert, men denne fördrivs snart och missionsverksamheten upphör under en tid. När Ansgars utsände Ardgar anländer till Birka runt år 845 så är det en orolig plats. En landsfördriven kung som hette Anund, möjligtvis Kung Björns bror, återvänder till Birka med en dansk flotta. Det är oklart om Björn fortfarande är kung i Birka vid denna tid, då Rimbert endast skriver att kungen är borta när Anund anländer. Vid förhandlingar med Birkas invånare kräver Kung Anund hundra pund silver för att inte skövla staden. Birkaborna betalar honom omedelbart, men danskarna är inte nöjda med denna uppgörelse. De vill plundra staden, men efter att ha kastat lott för att ta reda på gudarnas vilja så visade det sig att gudarna inte ville att Birka skulle plundras den dagen. De lämnar Birka för att istället plundra ”i slavernas land”, men det förefaller som att Anund lämnar tillbaka silvret och sluter fred med Birka, och till och med stannar där ett tag.

När Ansgar genomför sin andra resa till Birka i början av 850-talet så har staden fått en ny kung. Nu regerar Olof, men hans makt är svag. Han vågar inte stödja Ansgars missionsarbete, utan måste först förhandla med stadens invånare och besluta saken på tinget. Här hör vi även talas om en annan kung över Birka – Erik. Tydligen hade man byggt ett tempel till den avlidne kungen och börjat dyrka honom som en gud. Det är oklart precis när Kung Erik regerade över Birka, men det bör ha varit på sent 700 eller tidigt 800-tal. Oavsett så beslutar man att Ansgar ska få predika i Birka igen, och bygga en ny kyrka. Vi får även lära oss att Olof inte bara är kung, utan viking också. Rimbert beskriver i detalj hur Kung Olof reser med sin flotta till Kurland, där han bränner och plundrar staden Seeburg. Han attackerar även staden Apulia, men invånarna där går med på att rikligt betala kungen för att inte bränna staden. De accepterar även kungens överhöghet och går med på att betala skatt till honom, som de hade gjort till tidigare sveakungar.

Nu får vi dock byta källa och hoppa framåt i tiden till Adam av Bremen, som skriver på 1070-talet. Han beskriver biskop Unnis verksamhet i Birka på 930-talet. Kungen hette då Ring, och han regerade med sina söner Erik och Emund. Flera historiker har dock uppfattat Adams formulering som att kungarna inte längre bor på Hovgården. Detta är de sista kungarna vi hör talas om i koppling till Birka. På 970-talet ersätts Birka av Sigtuna under Erik Segersälls tid som kung.

På bilden ovan kan ni se bevarat människohår som hittades i brandgraven Skopintull vid Hovgården. Graven innehöll en man och en kvinna. Delar av de brända kranierna hade lagts i ett kärl med hårlocken högst upp. Graven tillhörde troligtvis en storman eller kunglighet.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia. Njut av en fantastisk båtresa till Birka på natursköna Mälaren – boka din biljett här.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Ola Myrin, SHM