Hovgården

Hovgården ligger tvärs över vattnet från Birka. Idag ser man mest den medeltida kyrkan som finns bevarad, men väldigt nära den låg en gång i tiden en helt annan plats.

Hovgården var nämligen kungens hall. Härifrån verkar Birka ha styrts administrativt. I Birka hade kungen visserligen en fogde som bör ha skött många uppgifter i Birka, men slutligen så var det kungen som bestämde.

Den kristna missionären Ansgar besökte två kungar på Hovgården. Den första kungen vi har omnämnd heter Björn, och han ger Ansgar tillåtelse att missionera i Birka. 20 år senare kan vi läsa om kungen Olof. Han är dock mer osäker med att tillåta Ansgars verksamhet i Birka, och håller därför ett ting i Birka för att få höra folkets och gudarnas vilja. Det här visar oss något mycket intressant, nämligen att kungamakten på Olofs tid förefaller vara ganska svag eftersom han är väldigt mån om att inte förarga folket i Birka. Björn verkar inte ha haft samma farhågor.

På Adelsö där Hovgården ligger har man hittat ett flertal rester efter vikingatida och medeltida bebyggelse. Där finns även flera stora gravhögar och en hamnplats, samt två runstenar. Över 3000 fynd har totalt gjorts. Den första kungsgården tros ha byggts på 700-talet, men 500 år senare byggdes Alsnö Hus över den vikingatida kungsgården och därmed förstördes tyvärr mycket av denna viktiga plats.

Den ena runstenen kan ni se på bilden ovan. Stenen har signum U 11 och är intressant eftersom texten innehåller ordet ”kung” och är placerad vid den gamla hamnen där båtarna anlade.

 ”Tyd du runorna! Rätt lät Tolir, bryte i Roden, rista dem åt konungen. Tolir och Gyla lät rista (dessa runor) båda makarna efter sig till minnesvård … Håkon bjöd rista.”

Idag, precis som i historisk tid, så är Birka och Hovgården bundna till varandra som världsarvsområdet ”Birka-Hovgården”. I Birkas museum finns en rekonstruktion av den vikingatida hallen.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan ni lära er mycket mer om Birkas och Hovgårdens unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Jonathan Olsson, SHM