Lär känna betydelsefulla arkeologen Hjalmar Stolpe

Hjalmar Stolpe är ett namn som många har hört förr. Utan honom och hans utgrävningar på Björkö hade vi antagligen inte talat om platsen idag. Ingen arkeolog har varit lika aktiv på ön eller gjort så pass stora fynd som Hjalmar, så idag är det äntligen dags att vi tittar lite närmre på ”Kungen av Birka”.

Knut Hjalmar Stolpe föddes i Gävle den 23 april 1841 till fadern Carl Johan och modern Katarina. I sin ungdom var han intresserad av musik och blev med tiden en duktig sångare, men något som vägde mer för den unge mannen var vetenskapen. 1860 började Hjalmar studera på Uppsala Universitet. 10 år senare tog han sin fil. kand inom ämnena zoologi, botanik och geologi. Uppsatsen skrev han om bärnsten, och det var just detta intresse för bärnsten som ledde Hjalmar Stolpe till Björkös hamn år 1871.

I hundratals år hade man misstänkt att den gamla staden Birka måste ha legat på Björkö i Mälaren, och mindre arkeologiska utgrävningar på ön hade stärkt denna hypotes. Fynden av bärnsten på ön trodde vissa var naturlig, medan andra hänvisade till en gammal skröna som sade att ett skepp lastat med bärnsten hade förlist vid Björkö under hednatiden. Hjalmar ville ta reda på sanningen. Nog gjorde han fynd av bärnsten på ön, men han hittade bra mycket mer än han hade väntat sig. Geologen blev arkeolog.

Hjalmar Stolpe grävde på Björkö åren 1871, 1872–1879, 1888–1889 samt 1895. Hans geologiska utbildning gjorde att han kombinerade många geologiska metoder med arkeologin, till lysande resultat. På ett sätt blev han en pionjär inom arkeologin, och för sin tid var han otroligt noggrann i sina undersökningar och anteckningar, vilket vi kan vara tacksamma för idag. Med det sagt är han också känd för att ha använt vissa tvivelaktiga metoder, så som dynamit för att öppna gravar.

Stolpe grävde ut stora delar av Svarta Jorden på Björkö, dvs. själva Birkas stadsområde som ligger mellan gravfältet Hemlanden och Birkas fornborg. Det största intresset för Hjalmar var dock de tusentals gravarna. Under många år grävde han på Hemlanden, men också på de mindre gravfälten utanför fornborgen där de kända kammargravarna hittades.

De tusentals fynden skickades till Stockholm för konservering och många av dessa går att beskåda på Historiska museet idag. Arbetet som Hjalmar Stolpe gjorde på Björkö ledde till att man mer eller mindre lyckades bevisa att ön faktiskt var platsen för den vikingatida staden Birka, även om Hjalmar själv var försiktig med att säga det rakt ut. Många konspirationsteorier såg dagens ljus, som menade att Birka istället skulle ha legat i Väster- eller Östergötland, Öland, Åland, Gotland osv, men dessa teorier är väldigt lätta att motbevisa tack vare Hjalmars och många andra arkeologers arbete på ön.

Varmt välkomna ut till Birka!
Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia. Njut av en fantastisk båtresa till Birka på natursköna Mälaren – boka din biljett här.

Arkeolog: Anton Amlé