Keramik

Keramik är väldigt ofta en av de absolut mest vanliga fyndtyperna vi hittar under utgrävningar. Vi tänkte här titta lite närmre på keramiken under vikingatiden och vad vi har hittat på Birka.

Tiotusentals keramikfragment har än så länge hittats i Birka och det kommer definitivt att dyka upp fler i framtiden. Detta är inte märkligt eftersom man ofta förvarade sina diverse produkter i kärl, och de var otroligt viktiga för handeln. Många andra föremål, som t.ex. sländtrissor, tillverkades också i keramik. Den inhemska keramiken var generellt sätt väldigt alldaglig utan mycket dekor, men den importerade keramiken kunde skilja sig markant. Ovan kan ni se en frisisk keramikkanna med tennfoliedekor som har importerats till Birka, möjligtvis fylld med något gott. Kannan hittades i kistgraven Bj 551 norr om Borgberget och är idag utställd på Historiska museet i Stockholm.

När man importerade matvaror eller drycker så förvarades dessa naturligtvis i kärl under frakten. Mycket av Birkas keramik har ett utländskt ursprung vilket är ännu ett tecken på den omfattande handeln som idkades på Björkö i Mälaren för mer än 1000 år sedan. I och med att Björkö är en så pass liten ö var man även tvungen att importera mycket av maten till Birka. Det fanns gårdar utanför själva staden, men långt ifrån tillräckligt många för att kunna föda en population som varierade mellan 500 och 1000 personer. Det finns även tecken på att viss keramik har använts i ett rituellt sammanhang.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Christer Åhlin, SHM