Mat och dryck

Idag ska vi titta lite närmre på en rituell företeelse. Nämligen maten och drycken som ofta fick följa med de vikingatida människorna till nästa värld.

Slaktrester hör till de absolut vanligaste fynden inom arkeologi. Detta gäller oavsett vilken tidsålder man tittar på. Från dessa kan vi se vad man föredrog att äta på olika platser i Skandinavien. Tittar man på kött så var det inte helt annorlunda från vad vi äter idag. Under hednisk tid var det lite vanligare med hästkött än idag, men det försvann för det mesta med kristendomen.

Slaktrester är intressanta i sig, men kanske är det ännu mer intressant med näringen som man fick med sig i graven. Slaktade djur hittar vi ofta i vikingatida gravar. Detta kan röra sig om hästar, hundar, fåglar och allt mellan himmel och jord. Ofta tros det att det rör sig om den avlidna personens djur som har fått följa med sin mästare i graven. Köttstycken och annan mat hittar man ofta lagd nära den begravda personen. Utöver kött så hittar vi naturligtvis även mycket vegetabilisk föda, som bär och rotfrukter. Ibland hittar vi även rester av dryckeshorn som har visat sig innehålla rester av t.ex. mjöd.

I vissa fall hittar man något lite mer annorlunda. I en grav hittade man t.ex. ett älghorn vid den avlidna personens huvud.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Gabriel Hildebrand, SHM