Silver

På bilden kan ni se ett av de många myntfynd som har hittats i Birka. Det är välkänt att vikingarna gillade dyrbara metallföremål, och ett av de bästa exemplen på detta är naturligtvis alla de tusentals myntfynd från Skandinavien.

Sverige är det skandinaviska land där flest myntfynd har gjorts. De största koncentrationerna hittar vi i Mälardalen och på Gotland. Faktum är att världens största vikingatida silverskatt (Spillingsskatten) är hittad på Gotland. Den har en totalt vikt på 67 kilo av rent silver, och innehöll över 14 000 silvermynt!

På Björkö har man gjort många fynd av silvermynt både ifrån gravfälten och ifrån Birkas svarta jord. En majoritet av myntfynden är av orientalisk typ, men vi hittar även fynd ifrån t.ex. Hedeby och England. Detta stämmer ganska bra in på Sverige som helhet, vilket tydligt visar på den omfattande handeln som fanns mellan den arabiska världen och det svenska området. Detta skiftar mot senare vikingatid, då engelska mynt blir vanligare och inhemska mynt börjar slås under Olof Skötkonung i Sigtuna.

De arabiska mynten (ofta kallade dirhemer eller kufiska mynt) var väldigt ofta eftertraktade eftersom det var välkänt att de mynten innehöll en särskilt hög silverhalt. Det fanns nämligen många som fuskade med silverhalten i mynten på den tiden. Vi kan se spår av detta i det arkeologiska materialet, där vi ofta hittar skåror som man har skurit i mynten. Detta var ett sätt att bedöma silverhalten.

Vi hittar också väldigt ofta mynt som har klippts uti helt. Detta beror på att vi i Skandinavien inte hade samma typ av ekonomi som nere på kontinenten eller i Mellanöstern. Där hade, precis som idag, myntet ett särskilt fast värde. Här i Skandinavien hade vi dock en bytes- och viktbaserad ekonomi, där en produkt kunde vara värd X mängd silver. Då var det ju smidigt att kunna klippa sönder mynten för att uppnå rätt mängd!

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Malin Rikardsdotter-Ahlin