Svärd

Svärden var vikingatidens praktvapen! Att ha råd med ett svärd visade på att du var högre uppsatt i samhället, för dessa vapen var inte billiga att tillverka. Trots det så har tusentals vikingatida svärd hittats i Skandinavien.

Att svärden har varit högt värderade märker vi inte bara arkeologiskt, där de ofta återfinns i gravar, men även i sagornas värld. Därifrån känner vi till legendariska svärd, som t.ex. Gram, Tyrfing och Dragvendil.

Arkeologiskt kan vi se att flera skandinaver gärna importerade svärd från kontinenten. Dessa var ofta av högre kvalitet än de inhemskt tillverkade svärden. De mest kända av dessa importerade svärd är de s.k. Ulfberht-klingorna.

Med det sagt så var de inhemskt tillverkade svärden inte dåligt tillverkade. Snarare tvärtom! Från texter lämnade av arabiska resande vet vi att de skandinaviska svärden var högt eftertraktade handelsvaror. Det finns ett nämnvärt exempel som visar just detta. År 943 attackerade vikingarna staden Barda, i dagens Azerbajdzjan. När de hade lämnat staden och den lokala hären anlände så blev vikingarnas gravar plundrade. Den lokala hären kände nämligen till vikingarnas begravningsritualer och visste mycket väl att det kunde finnas fina svärd att hämta där.

Ett 90-tal svärd har än så länge hittats på Björkö. Ibland hittar vi bara fragment, men då och då har vi tur och hittar ett svärd som är väldigt välbevarat. På bilden ovan kan ni se ett avbrutet tveeggat järnsvärd från Birka. Både svärdsknappen och parerstången har inlägg i silver och klingan har en blodränna. Ett sant praktvapen! Flera svärd från Birka finns idag att beskåda på Historiska museets vikingatida avdelning.

Varmt välkomna ut till Birka! Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia.

 

Arkeolog: Anton Amlé

Foto: Gabriel Hildebrand, SHM