Traditionen skeppsättningar under vikingatiden

Idag tittar vi på en tradition som redan var gammal under vikingatiden, nämligen skeppssättningar!

På bilden ovan kan ni se en bild från Kärrbacka på Björkö, där en av öns 10-tal skeppssättningar finns. Tyvärr kan skeppssättningarna på Björkö vara lite svåra att se i naturen eftersom stenarna som använts är betydligt mindre än på andra platser i landet. Gravfälten Kärrbacka, Kvarnbacka, Ormknös och Långnabba puss där skeppssättningarna finns är belägna en bit från själva staden. Dessa gravfält är för tillfället endast sporadiskt eller inte alls undersökta, men från de få fynd som än har gjorts så kan vi se att det även finns mycket spännande att hämta där.

Skeppen var ofantligt viktiga under vikingatiden vilket reflekteras i nästan allt. Det finns legendariska skepp i sagorna, i mytologin, i den materiella kulturen och naturligtvis även i döden. Vi känner till både brända och obrända båtgravar från vendel- och vikingatiden. Skeppssättningarna är en tredje gravtyp med samma symbolik. Skeppssättningar är dock inte enbart en vikingatida företeelse, utan den traditionen sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern – en annan epok där skeppen gör sig framträdande i bl.a. hällristningar.

Varmt välkomna ut till Birka!
Där kan våra guider berätta mycket mer om Birkas unika och spännande historia. Njut av en fantastisk båtresa till Birka på natursköna Mälaren – boka din biljett här.

Arkeolog: Anton Amlé
Foto: Jonathan Olsson, SHM